Østausa borettslag er et middels stort borettslag uten heltidsansatte. Styret kan svare på de fleste spørsmål (mange av svarene står allerede her på hjemmesiden), men vi har også andre forpliktelser i hverdagen, og vi ser derfor helst at henvendelser som ikke haster voldsomt går via kontaktskjemaet på forsiden.

Akutte hendelser som setter liv, helse eller verdier på spill ønsker vi naturligvis å vite om så raskt som mulig, men ellers ber vi om at evt. henvendelser som passer best på telefon skjer mellom klokken 1800 og 1900mandag til torsdag. Vårt vakttelefonnr. er 90996102.

 

Styreleder
Gina Kristiansen
Mobil 93626557

 

Nestleder
Tom Robert Strand
Oppgang 38 B

Styremedlem
Nina Karlsrud
Oppgang 38 N

 

Styremedlem
Anne Margrethe Malmstrøm
Oppgang 38 M

Styremedlem
Nazia Khawaja
Oppgang 38 C

1 vara
Terje Svendsen
Oppgang 38 A

2Vara
Ahmet Kuru
Oppgang 38 F

 

oversiktskart