Østausa borettslag er et middels stort borettslag uten heltidsansatte. Styret kan svare på de fleste spørsmål (mange av svarene står allerede her på hjemmesiden), men vi har også andre forpliktelser i hverdagen, og vi ser derfor helst at henvendelser som ikke haster voldsomt går via kontaktskjemaet på forsiden.

Akutte hendelser som setter liv, helse eller verdier på spill ønsker vi naturligvis å vite om så raskt som mulig, men ellers ber vi om at evt. henvendelser blir sendt pr.mail til styret@ostausa.no  . Eller via skjema på vår hjemmeside/startside.

Styreleder
Ove Braathen
Oppgang 38B
tlf 40004561

Nestleder
Vidar Grøndahl
Oppgang 38G

Styremedlem
Abdirazak Adan
Oppgang 38E

Styremedlem
Nazia Hashim Khawaja
Oppgang 38C

Styremedlem
Cathrine Bonnier
Oppgang 38B

1. vara
Ragnhild Ingeberg
Oppgang 38H

2.vara
Samira El Hasnaoui
Oppgang 38H

Valgkomite

Glenn Håpnes Oppgang 38I
Kristina Kvamme Nygård oppgang 38H