Østausa borettslag er et middels stort borettslag uten heltidsansatte. Styret kan svare på de fleste spørsmål (mange av svarene står allerede her på hjemmesiden), men vi har også andre forpliktelser i hverdagen, og vi ser derfor helst at henvendelser som ikke haster voldsomt går via kontaktskjemaet på forsiden.

Akutte hendelser som setter liv, helse eller verdier på spill ønsker vi naturligvis å vite om så raskt som mulig, men ellers ber vi om at evt. henvendelser blir sendt pr.mail til styret@ostausa.no  . Eller via skjema på vår hjemmeside/startside.

Styreleder
Gina Kristiansen
Mobil 93626557

Nestleder
Nina Karlsrud
Oppgang 38N

Styremedlem
Abdirazak Adan
Oppgang 38E

Styremedlem
Maria Berntzen
Oppgang 38F

1. vara
Nazia Hashim Khawaja
Oppgang 38C

2. vara
Ahmed Kuru
Oppgang 38F

oversiktskart