Østausa borettslag er et middels stort borettslag uten heltidsansatte. Styret kan svare på de fleste spørsmål (mange av svarene står allerede her på hjemmesiden), men vi har også andre forpliktelser i hverdagen, og vi ser derfor helst at henvendelser som ikke haster voldsomt går via kontaktskjemaet på forsiden.

Akutte hendelser som setter liv, helse eller verdier på spill ønsker vi naturligvis å vite om så raskt som mulig, men ellers ber vi om at evt. henvendelser blir sendt pr.mail til styret@ostausa.no  . Eller via skjema på vår hjemmeside/startside.

Styreleder
Ove Braathen
Oppgang 38B
tlf 40004561

Nestleder
Vidar Grøndahl
Oppgang 38G

Styremedlem
Abdirazak Adan
Oppgang 38E

Styremedlem
Nazia Hashim Khawaja
Oppgang 38C

1. vara
Cathrine Bonnier
Oppgang 38B