Østausa borettslag er et middels stort borettslag uten heltidsansatte. Styret kan svare på de fleste spørsmål (mange av svarene står allerede her på hjemmesiden), men vi har også andre forpliktelser i hverdagen, og vi ser derfor helst at henvendelser som ikke haster voldsomt går via kontaktskjemaet på forsiden.

Akutte hendelser som setter liv, helse eller verdier på spill ønsker vi naturligvis å vite om så raskt som mulig, men ellers ber vi om at evt. henvendelser blir sendt pr.mail til styret@ostausa.no  . Eller via skjema på vår hjemmeside/startside.

Styreleder
Gina Kristiansen
Mobil 93626557

 

Nestleder
Tom Robert Strand
Oppgang 38 B

Styremedlem
Nina Karlsrud
Oppgang 38 N

 

Styremedlem
Anne Margrethe Malmstrøm
Oppgang 38 M

Styremedlem
Nazia Khawaja
Oppgang 38 C

1Vara
Ahmet Kuru
Oppgang 38 F

 

oversiktskart