Felles viftesystem i oppgang og leiligheter er mekanisk ventilasjon. Det er derfor ikke lov å koble til kjøkkenventilatorer m⁄motor eller andre typer elektriske⁄motoriserte vifter til fellesanlegget.

Viftesystemet er tidsstyrt, og trekker mest luft i de tidsrommene som er mest brukt til matlaging.

Alle opprinnelige lufteventiler i hver enkelt leilighet og fellesareal skal være tilgjengelige for inspeksjon. Det er ikke lov å tette igjen, flytte eller gjøre andre typer endringer på felles luftekanaler.