Hver oppgang har egen sykkelbod. Sykler skal ikke plasseres utenfor inngang eller inne i trappeoppgangene.