Dørene til sikringsskapene bruker sikringsskapnøkkel nummer 20. Dette er en standardnøkkel som kan kjøpes i jernvareforretninger eller de fleste steder der nøkler kan files.

Alle sikringsskap er nå utstyrt med automatsikringer med digitalt jordfeilvern. Hovedsikringer er 3x32A (tilsvarer ca. 12kW maksimalt effektforbruk).

I motsetning til eldre jordfeilvern er det ikke nødvendig å nullstille jordfeilbryteren med jevne mellomrom. Brukeren bør likevel se på sin sikringstavle en gang iblant, fordi lysfargen på sikringen indikerer jordfeil på et tidlig stadium. Grønt betyr at kursen er OK, ingen jordfeil detektert. Gul betyr at det kan være jordfeil, mens rødt betyr at det er eller har vært jordfeil og at sikringen har løst ut.

Ved gul eller rød lampe kan man først kople ut alt elektrisk utstyr på denne kursen, sjekke at sikringen lyser grønt uten belastning, og deretter sette inn igjen ett og ett apparat inntil apparatet med feil er funnet. Hvis sikringen lyser gult eller rødt uten at det er apparater tilkoplet, må kursen ha tilsyn av autorisert elektriker.