Felleskostnadene dekker trappevask, Telia(tv og internett), vaktmestertjenester som snømåking og gressklipping m.m og ellers andre driftskostnader som borettslaget har. Avdrag og renter på lån kommer i tillegg til dette.
Disse beløpene gjelder per måned.

Oppgang A-F og I-N
1-roms(gjelder kun oppgang I-N): Kr 955,- (felleskostnader) + 149,- (a-konto varmtvann) + 70,- (gebyr avregning varmtvann) Totalt: 1174,- i tillegg kommer avdrag og renter på lån.
2 roms: Kr. 1910,- (felleskostnader) + 297 ,- (a-konto varmtvann) + 70,- (gebyr avregning varmtvann)  Totalt: Kr.2277 .- i tillegg kommer avdrag og renter på lån.
3 roms: Kr. 2796,- (felleskostnader) + 435,- (a-konto varmtvann) + 70,- (gebyr avregning varmtvann) Totalt: Kr.3301.- i tillegg kommer avdrag og renter på lån.
4 roms: Kr. 3084,- (felleskostnader) + 528,- (a-konto varmtvann) + 70,- (gebyr avregning varmtvann) Totalt: Kr. 3682 ,- i tillegg kommer avdrag og renter på lån.

Oppgang G-H (har leiligheter som har større areal fra de andre oppgangene, derfor har de høyere felleskostnader)
1-roms : Kr. 1327,- (felleskostnader) + 160,- (a-konto varmtvann) + 70,- (gebyr avregning varmtvann) Totalt: Kr. 1557.- i tillegg kommer avdrag og renter på lån.
2-roms : Kr. 2111.- (felleskostnader) + 319,- (a-konto varmtvann) + 70,- (gebyr avregning varmtvann) Totalt: Kr. 2500 ,- i tillegg kommer avdrag og renter på lån.

Disse prisene er uten diverse tillegg som også kreves inn via samme faktura, sånn som leie av parkeringsplass. Når det gjelder avdrag og renter på lån kan alltid oppdaterte beløp for dette finnes på «Mine sider» på USBL sine hjemmesider: https://www.usbl.no/ , eller ved å ta kontakt med USBL direkte tlf 22 98 38 00 eller epost til usbl@usbl.no .
Husk at a-konto varmtvann bare er et stipulert beløp og dermed ikke det reelle forbruket. Noen bruker mer, noen bruker mindre. Dette avregnes en gang i året mot faktisk forbruk.

Prisene er gjeldende per 24.01.2023.