Det er ikke tillatt å oppbevare private eiendeler på borettslagets fellesarealer – verken i inngangspartier, trappeoppganger eller fellesarealer. Dette gjelder både avfall og andre typer eiendeler. Unntaket er barnevogner, som kan parkeres under trapp i 1. etasje. Se eget avsnitt om sykkelparkering.