Tørking av tøy kan gjøres på balkong, men ikke høyere enn fronten på denne.
Dette gjelder også leiligheter i 1. etasje, der snorer⁄stativ maks skal være 90 cm høye.

Det er strengt forbudt å banke eller riste tepper o.a. over balkongfront.

Det er ikke tillatt å banke tepper på søndager, helligdager, 1. og 17. mai.