Dyrehold skal aldri være til sjenanse for dine naboer.

Dyr skal ikke luftes på lekeplasser, eller ha tilhold på lekeplassene. Hunder skal alltid føres i bånd på borettslagets eiendom. Ved lufting skal hundeeier alltid medbringe hundepose, og etter bruk kaste disse i avfallsbrønnene ved grendehuset. Hundeposer skal aldri hensettes midlertidig på borettslagets område.

Balkonger og hager skal ikke brukes som ”luftegård.” Dyr som hensettes alene hjemme skal ikke under noen omstendigheter forstyrre naboer. Dette gjelder for alle dyrearter.

Katter kan ferdes fritt i borettslaget, men for øvrig gjelder de samme regler for kattehold som ved hundehold.

Mating av ville dyr/fugler tiltrekker seg også skadedyr, og er derfor ikke tillatt.

Beboer plikter å informere styret om alt dyrehold. Borettslaget tillater kun dyrearter som er godkjent i Norge. Brudd på dette vil bli anmeldt til de rette instanser.