Det er ikke tillatt å bore i betongvegger på søndager og helligdager. Dette er kun lov mellom kl. 07.30 og kl. 21.00 på hverdager og mellom kl. 10.00 og kl. 18.00 på lørdager. Det skal heller ikke foregå støyende oppussingsarbeider som boring, hamring, eller lignende etter kl. 18.00 lørdag og fram til mandag kl. 07.30.

Vedlikeholdsarbeid, oppussing eller rehabilitering som kan forstyrre naboer og som strekker seg ut over 2 uker, skal meldes og godkjennes av styret. Det skal henges opp nabovarsel i alle oppganger i samme blokk ved arbeider ut over et par timer.