Det er den enkelte andelseiers⁄leietakers ansvar å vedlikeholde egen leilighet.
Utvendig skal det kun males⁄beises i de fargene som er vedtatt av styret.

Tips:

  • Vinduskarmer og verandarekkverk anbefales jevnlig vedlikeholdt med slipefri bilvoks.
  • For leiligheter med innglassing bør løperenner (oppe og nede!) sprayes med silikon.
  • Ved behov for service⁄vedlikehold på balkong, balkongfasade og vinduer, ta kontakt med styret via skjemaet «Meld inn vedlikeholdsbehov». Det er Hallmaker (tlf. 04255) som har levert disse, men garantitiden har nå løpt ut, og Østausa tar IKKE regningen dersom beboer rekvirerer service på egenhånd.

Det påpekes at man er erstatningsmessig ansvarlig for skader som påføres andre leiligheter og fellesrom.