Vedtekter for Østausa borettslag org nr 950 285 958

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 30. september 1976, med senere endringer og sist den 22. mai 2017