Styrets innstilling til endring av vedtektene ble vedtatt. Vedtektene her på hjemmesiden er oppdaterte.

 

Styrets innstilling om «Vedlikeholdspakke» ble vedtatt med 57 mot 7 stemmer. Videre ble styrets innstilling om «Felles oppvarming av varmtvann og inventarpakke» ble vedtatt med 50 mot 13 stemmer. Se egen nyhetssak om hva dette innebærer.

 

Terje Svendsen tiltrer som nytt styremedlem. Oversikten over styremedlemmer her på hjemmesiden er oppdatert.