komprimatorbil 1 November 2021

Container høst 2021

Det kommer komprimatorbil  og El-bur + Malingsbur Mandag 1 November.  Beboere kan sette ut det man vil kaste utenfor oppgangen sin Søndag 31 oktober.  Vi oppfordrer alle til å benytte seg av muligheten til å kvitte seg med gjenstander de ikke lenger har behov for. Pass på å ikke blokkere inngangsdøren.

Samtidig ber vi om at alle forholder seg til hva som kan og ikke kan kastes i komprimatorbilen:
– Farlig avfall (se www.franzefoss.no)
– Impregnert trevirke og kreosot
– Brann- og eksplosjonsfarlig materiale
– Gips
– Asbestholdig materiale
– Medisinsk avfall
– Bildekk
– Isolasjon

Alle gjenstander som kastes i container som ikke er lov, medfører gebyr for borettslaget og går dermed utover alle. Minste avviket er på 2300 ,- og øker etter hvor mange ulovlige enheter som er kastet. Det blir derfor svært dyrt for borettslaget om man ikke forholder seg til disse reglene.