Container 8 -12 APRIL 2021

Container vår 2021

Det settes ut container og El-bur + Malingsbur  Torsdag 8 april, som blir stående til Mandag 12 april. vi oppfordrer alle til å benytte seg av muligheten til å kvitte seg med gjenstander de ikke lenger har behov for.

Samtidig ber vi om at alle forholder seg til hva som kan og ikke kan kastes i utsatt container. se eget oppslag om dette i vedlagt link.

Alle gjenstander som kastes i container som ikke er lov, medfører gebyr for borettslaget og går dermed utover alle. Minste avviket er på 2300 ,- og øker etter hvor mange ulovlige enheter som er kastet. Det blir derfor svært dyrt for borettslaget om man ikke forholder seg til disse reglene.

Hva kan ikke kastes (1)