Det er mulig å søke om 2 typer parkeringsplass via nettsidene:

  • Utendørs biloppstillingsplass (bare på øvre parkering)
  • Utendørs biloppstillingsplass ladeplass til elbil (bare på nedre parkering)

 

Prisene for plassene er, p.t. 250kr/mnd for utendørs parkeringsplass . Prisen for ladeplass til elbil er pt. 415kr/mnd

 

Innendørs biloppstillingsplass har venteliste (for tiden under et halvt års ventetid). Søknadsskjema for innendørs biloppstillingsplass får man sammen med kontrakten på utendørs biloppstillingsplass. Man kan altså ikke stå i kø for innendørs biloppstillingsplass uten å leie en utendørs biloppstillingsplass i ventetiden, og det er ingen annen nettsøknad for innendørs parkering. Det er heller ingen innendørs lademuligheter for elbil.

 

NB! Vær oppmerksom på at ved flytting må parkeringsplassen sies opp skriftlig. Leien løper helt til oppsigelse finner sted. Leietaker må si opp leieforholdet skriftlig med 30 dagers varsel. Oppsigelsen vil da gjelde fra siste dag i påfølgende måned. NB!