Regulering i Micheletveien mellom Professor Birkelands vei og Lønneveien

Ny parkeringsbestemmelse

Da har vi fått oversendt forskriften om parkeringsforbud i Micheletveien mellom Professor Birkelands vei og Lønneveien. Har fått bekreftet pr. telefon at dette er offentlige dokumenter og at det kan legges ut.

Klikk på lenkene for å lese mer om parkeringsbestemmelsene.

Forslag til regulering i Micheletveien mellom Professor Birkelands vei og Lønneveien

FORSKRIFT 1164-2018 Micheletveien mellom Professor Birkelands vei og Lønneveien

SKILTPLAN 1164-2018 Micheletveien mellom Professor Birkelands vei og Lønneveien