Østausa Barnehage midlertidig leie

Grendehuset

Utleie av Grendehuset til Østausa barnehage

Styret mottok sist uke (onsdag 20. mai) forespørsel fra Østausa barnehage om å få leie Grendehuset til barnehagedrift ut barnehageåret (til og med juni, med mulighet for forlengelse ut juli). Barnehagen er underlagt strenge smitteverntiltak og for å kunne holde åpent, og ha plass til alle barna som nå er tilbake etter barnehagene har vært stengt, trenger de større plass. Styret konkluderte med at det er ønskelig å gjøre dette. Styret hadde fra før vedtatt at Grendehuset skulle holdes stengt for utleie til andelseierne frem til sommeren, og er uansett stengt for utleie i skoleferien. Ved utleie til barnehagen, er det barnehagen selv som har HMS-ansvaret. Styret er også glade for at borettslaget kan bidra til at barnehagen, med den viktige funksjonen den har, kan holde åpent i disse tider.

Ta kontakt med styret på styret@ostausa.no om det er spørsmål til dette.