Borettslaget har ikke ansatt egen vaktmester, men leier inn eksterne vaktmestertjenester. Beboere som ønsker vaktmestertjenester i sin egen leilighet må selv tilkalle vaktmester og betale gjeldende satser. P.t. bruker borettslaget Bygårdsservice, tlf. 905 20 631. Vedlikeholdsbehov på fellesarealer kan meldes inn til styret via eget skjema, se fanen Skjemaer øverst på siden. Det er da opp til styret om og når evt. utbedringer skal foretas.