Alle beboere skal ha navneskilt på egen inngangsdør, postkasse og ringetablå (utendørs ringeklokke). Papirlapper vil bli fjernet.
Postkasseskilt og ringetablå bestilles fra ekstern produsent via denne hjemmesiden. Skilt til ringetablå blir så byttet av styret, mens skilt til postkasse krever tilgang til innsiden av postkassen, og må byttes av beboer selv. For bestillinger, bruk skjemaene her.

Tips : lyser det rødt på porttelefonen betyr det at den står på lydløs. Dobbeltrykke på snakkeknappen for å få den til å virke normalt igjen.

JUSTERE VOLUM (Hold inne taleknappen og
døråpnerknappen samtidig i tre sekunder, da begynner den å ringe. Da kan man trykke opp eller ned (på
«munnen») for å justere opp eller ned (i fem trinn). Hvis man slutter å trykke, så lagres den på lydnivået den er
stoppet på.)