Varsling
Vedlikeholdsarbeid, oppussing eller rehabilitering som kan forstyrre naboer og som strekker seg ut over 2 uker, skal meldes og godkjennes av styret. Det skal henges opp nabovarsel i alle oppganger i samme blokk ved arbeider ut over et par timer.

Arbeidstider
Det skal ikke foregå støyende oppussingsarbeider som hamring, boring, e.l. på søndager og helligdager.
Det skal heller ikke foregå støyende oppussingsarbeider som hamring eller boring, e.l. etter kl. 21.00 på hverdager, eller etter kl 18.00 på lørdager og fram til mandag kl 07.30.

Avfall fra oppussing
Se eget avsnitt om avfall på denne siden.