Parkeringsplassene leies ut etter ventelisteprinsippet.
Man kan ikke søke om parkeringsplass før man har flyttet inn og er registrert som beboer i USBL portalen.

Borettslaget leier ut 85 garasjeplasser og 27 uteplasser. I tillegg har vi 17 gjesteplasser. Garasje- og uteplasser følger ikke leiligheten ved salg. Plassene leies ut etter ventelisteordning. Gjesteparkering er forbeholdt gjester, og kan bare brukes inntil 72 timer av gangen. Det er ikke tillatt med person/varebil med grønne skilter på gjesteparkering uten gyldig tillatelse

Beboere uten gyldig tillatelse kan ikke benytte gjesteparkering.

Priser per mnd. gjeldende fra 1/12 2019:
Garasjeplass: kr. 415
Smal garasjeplass for MC el.l.: kr 315
Vanlig uteplass: kr. 250
Ladeplass for elbil: Garasjeanlegg kr. 600,-/måned + strøm. Uteplass  kr. 450,-/ måned + strøm

I tillegg til ordinær leie tilkommer det et eierskiftegebyr pålydende kr: 625,–

Søknadskjema finner du her