Parkeringsplassene leies ut etter ventelisteprinsippet.
Man kan ikke søke om parkeringsplass før man har flyttet inn og er registrert som beboer i USBL portalen.

Borettslaget leier ut 85 garasjeplasser og 27 uteplasser. I tillegg har vi 17 gjesteplasser. Garasje- og uteplasser følger ikke leiligheten ved salg. Plassene leies ut etter ventelisteordning. Gjesteparkering er forbeholdt gjester, og kan bare brukes inntil 72 timer av gangen. Det er ikke tillatt med person/varebil med grønne skilter på gjesteparkering uten gyldig tillatelse fra styret.

Beboere uten gyldig tillatelse fra styret kan ikke benytte gjesteparkering.

Priser per mnd. gjeldende fra 1/1 2023:
Garasjeplass: kr. 415
Smal garasjeplass for MC el.l.: kr 315
Vanlig uteplass: kr. 250
Ladeplass for elbil: Garasjeanlegg kr. 415,-/måned + strøm. Uteplass  kr. 250,-/ måned + strøm

I tillegg til ordinær leie tilkommer det et eierskiftegebyr pålydende kr: 350,–

Ladeboks kan kjøpes via Elaway sine nettsider (klikk på lenke) Elaway – Boligportal. Andelseier er selv ansvarlig for bestilling og oppsett av ladeboksen. Det er ikke tillatt å sette opp ladebokser fra andre leverandører en nevnt ovenfor. Det er mulig å søke styret om delbetaling i 12 mnd via felleskostnader. Husk da å sende oss mottatt faktura med søknaden, da styret ikke betaler eventuelle omkostninger ved sen betaling til leverandør.

Elaway har nå lagt inn mulighet for avtale om leie av ladeboks (for andelseiere).  Andelseier som inngår avtale med Ladeklar og også er ansvarlig for betaling av kostnadene for oppkobling og fjerning av leid ladeboks (dvs. at borettslaget ikke er involvert på noe vis). Klikk på linken under.

Elaway – Boligportal

Søknadskjema til parkeringsplass finner du her