Det følger 1 stk markise til hver leilighet (2 stk markiser i 4–roms, 1. etg), og andelseier må selv besørge vedlikehold og bekoste evt. utskiftning, skade, e.l.

«Markiser»: Service, fjernkontroll osv. kan bestilles her http://hdsolservice.lets-config.com/reklamasjon

Ved behov for service, fyll ut skjema. De har ikke telefonkontakt, kontakt kun via utfylling av skjema.

Ved skifte av duk skal det ikke brukes andre farger enn vedtatt, og duk kan bestilles via kjells markiser . Fjernkontroll til markisene er spesialprogrammert til markisen tilhørende leiligheten, se evt. manual fra Somfy for hvordan legge til ny/ekstra fjernstyring.

Tips:
Markisene er ikke dimensjonert for å bære store mengder snø. Markisene bør derfor holdes i innerste posisjon når de ikke er i bruk, særlig om de etterlates uten jevnlig tilsyn. Om nødvendig må de tømmes for snø ved å kjøre markisen helt ut og tilbake.