Østausa borettslag har per i dag avtale med rørleggerne i Rørverket AS og låsesmeden Lås1:

For Rørverket er kontaktperson er Kim Gjerstad.

Avtalen innebærer at beboerne får følgende priser:

Normal timepris rørlegger er 650,- + mva, normal timepris for rådgivning er 900,- + mva

Utrykning, fast pris: 2400,- + mva

Timepris kveld (16-21): 50% tillegg

Timepris natt (21-07): 100% tillegg

Timepris lørdag: 50% tillegg

Timepris søndag: 100% tillegg

Servicebil: 350,- + mva per oppmøte

Låsesmeden Lås1 kan kontaktes på telefon 41 70 00 00 eller på mail til post@las1.no

Hos låsesmeden Lås1 får du som beboer 15% rabatt på varer og tjenester, unntatt kampanjer og døgnvakt.

Oppmøtepris dagtid (hverdager 8-16) Kr. 1560,- (15% rabatt)
Montasjepris pr time utover oppmøte (hverdager 8-16) Kr. 790,- (15% rabatt)
Oppmøtepris vakt Kr. 2160,-
Oppmøtepris vakt natt/helg Kr. 2880,-
Mekanisk lås og beslag prises etter gjeldende prisliste -25% rabatt
Elektromekanisk prises etter gjeldende prisliste -15% rabatt
Alle priser er oppgitt eksl. Mva.