Det er ikke obligatorisk oppmøte på dugnader, eller bøter for manglende oppmøte, men Østausa Borettslag forsøker å holde felleskostnadene så lave som mulig, og for å lykkes med dette er det viktig at alle stiller opp på dugnadene. Om vi ikke får gjort alt vi trenger på dugnadene, vil vi bli nødt til å leie inn profesjonell hjelp – og dermed stiger også fellesutgiftene våre.

Arbeidsoppgaver under dugnaden pleier å være alt fra stell av planter i fellesarealer og søppelplukking til lettere snekker– og malerarbeid.