Nytt inngangsystem og nøkkel system

Vi har nå oppgradert alle papp og tre dører, alt er byttet ut med typegodkjente systemer.

Vi har nå fått nytt system på alle oppganger , boder og inngangs nøkler med nytt brikke system.

Utvendige boder har fått kode i tillegg til brikke lås, koden har alle fått levert på et grønt ark om nytt nøkkel system med kode til dør. Ved glemt kode, kontaktes styret på e-post  styret@ostausa.no  Husk! merk mail med navn og oppgang eller ring vakttelefon 909 96 102

Alle oppgangs dører, felles bod dører har nå fått nye dør pumper.

Disse dør pumpene skal ALLTID være montert/koblet sammen. Vi vet at i noen tilfeller hektes/kobles de av. Greier man å koble de av , greier man også å koble dem til igjen!! 

Dør pumpene er en viktig del av det nye låsesystemet som bidrar til at dørene våre alltid er låst til enhver tid.

El.bil ladeplasser vil fortsette å bruke de blå brikkene til lade stolpene som i dag