Nytt dekke

På grunn av vanninntrengning i asfaltdekke innerste del av øvre garasje ( gammelt tilfluktsrom)vil det bli utført arbeider med å fjerne gammelt dekke og lagt nytt.

 

Dette blir utført i flere stadier, den 6 og 7 april vil Bygård service fjerne gammel asfalt og klargjøre for tetting av dekke. etter påske vil et spesialfirma tette med en metode som heter inseminering av dekke . det betyr at de lager masse hull og sprøyter inn en middel som tetter dekke så vann ikke siger inn. siste steg er at det blir lagt på nytt slitesterkt masse ( ikke asfalt) som forsegler gulvet.

Dette gjøres fordi vi har vært plaget med store vannansamlinger ved store nedbørmengder. og for at fukt og råte ikke skal bli et problem

Biler som blir berørt av dette , har fått beskjed om flytting av sine biler på aktuelle tidspunkt som jobben utføres.

Henviser alle som bruker inngang via trapp til øvre garasje om å bruke porten som utgang/inngang i denne perioden

Trapp vil bli sperret med sperrebånd.

Arbeidene blir utført etappevis i løpet av april måned