Ødelagt gjerde? Utelamper som ikke virker? Dårlig vask? Mangelfull brøyting?

Nå finnes det et eget skjema for å sende slike meldinger, under «Skjemaer»-menyen. Du kan selvfølgelig bruke kontaktskjemaet på forsiden eller sende en vanlig e-post også, men det er enda greiere om vi får alle meldinger av denne typen samlet på ett sted. Altså via skjemaet.

Skjemaet går til Styret, som i hvert enkelt tilfelle må vurdere hva som evt. skal gjøres, når det skal gjøres, og av hvem. Det er m.a.o. ikke et skjema som blir sendt rett til «utøvende myndighet», og det er heller ingen automatikk i at innmeldte saker blir prioritert umiddelbart. Vanligvis er det flere ulike hensyn å ta, og økonomien setter også enkelte grenser.