NY PAPIR MOLOK

Papircontainer

Glad nyhet

Styret har vedtatt å sette ned en ekstra papirmolok i tillegg til de eksisterende. Arbeidet
startes etter planen opp mandag 14. februar, med kabelpåvisning og rigg. Videre vil det
samme uken graves ut, plassering av container, og tilbakefylling av masser og avretting.
Asfaltering og montering av aluminiumskledning vil gjøres i løpet av april, forutsatt at det er
snøfritt og plussgrader.

Foreløpig fremdriftsplan  for ENVIROPAC

Mandag 14.02.2022

  • Kabelpåvisning
  • Rigg av maskiner og utstyr

Uke 7

Utgraving

Plassering av container

Tilbakefylling av masser og avretting

 

April 22

Asfaltering (må være snøfritt og plussgrader)

Montering av aluminiums kledning

 

Det vil i perioder være noe begrenset tilgang til papir container.

Det minnes om at det kun er husholdningsavfall som skal kastes i borettslagets moloker –
større papirkartonger (for eksempel til møbler), isopor og lignende skal kjøres bort til
kommunale gjenvinningsstasjoner. Alt avfall skal brettes og stappes godt, slik at vi får
utnyttet kapasiteten i dunkene så godt det lar seg gjøre.