Grunnen er gravearbeider og nedlegging av nye varmekabler i nedkjøringen. Det stenges for inn/utkjøring kl.07.30 den 4.oktober.

Varmekablene til innkjøringen ble ødelagte ved slutten av forrige vinter og må derfor byttes.
I tidsrommet vil det ikke være mulig å kjøre ut og inn av nedre garasjeanlegg. Skal du bruke bilen i tidsrommet kan dere bruke gjesteparkeringen, når den blir full må gateparkering benyttes.
Hvis du ikke trenger bilen i tidrommet for stenging, kan du bare la bilen stå i garasjen.