Maling av oppgangene er nå ferdigstilt

Alle oppgangene innvendig og utvendig er ferdig malte

Maling av oppganger innvendig og utvendig er nå ferdigmalte.

Det henstilles til å vise aktsomhet og ikke grise til de nymalte stedene.

eksempel :ikke dra sykler eller barnevogner langs veggen, da dette setter stygge merker.