Det er dessverre slik at lånerentene har økt til stadighet grunnet Norges Banks renteøkning. Alle banker følger etter når dette skjer og vi som felles lånetagere får denne økningen måneden etter. Norges Bank økte rentene flere ganger i fjor og vi må dessverre regne med at dette vil skje også i år. Derfor kan det være lurt å følge med på renteutviklingen slik dere er forberedt på økningen på rentene av vårt felles lån.

Felleskostnader og a-konto varmtvann ble som varslet økt noe i januar 2023, men all annen økning av fellesutgiftene skyldes rentene og låneopptaket vi hadde i fjor grunnet betongrehabiliteringen.