Leie av grendehuset har nå fått eget elektronisk skjema. Adressen er http://ostausa.no/onske-om-leie-grendehuset/, men det kan også nås ved å gå via fanen Skjemaer på toppen av siden.