Komprimator bil kommer tirsdag 30.April

Komprimatorbil Tirsdag 30.April

 

 

 

Det kommer komprimatorbil Tirsdag 30.April, og vi oppfordrer alle til at man benytter anledningen til å kvitte seg med det man ikke trenger. Avfallet settes utenfor egen oppgang dagen før eller på morgenen før komprimatorbil kommer. OBS! Alt som er lagret i felles område i boder (dvs. utenfor egen bod) og under trapper blir kastet av Vaktmester denne dagen. Under trapper kan KUN barnevogn, Rullator og Rullestol settes, ALT annet kastes!!

 

Dette kan du ikke kaste når komprimator bilen kommer:

– Farlig avfall

– Impregnert trevirke og kreosot

– Brann- og eksplosjonsfarlig materiale

– Gips

– Asbestholdig materiale

– Medisinsk avfall

– Bildekk

– Isolasjon

Elektrisk Avfall skal kastets i «buret» ved siden av Grendehuset, denne er allerede på plass og vil stå her noen uker. (Kjøleskap og Fryser og større artikler må dere selv levere til returordninger der du kjøper elektriske artikler)

 

Alle gjenstander som kastes i komprimatorbilen som ikke er lov, medfører bøter for borettslaget. Minste avviket er på kr. 2300,- og øker etter hvor mange ulovlige enheter som blir kastet. Det blir derfor svært dyrt for alle beboerne i laget om noen ikke klarer og forholder seg til disse reglene. Husk at dette gjelder også for vanlig avfallshåndtering.

Styret