Hvis du ikke fikk satt ut ditt gamle brannsluknings apparat kan du levere dette på grendehuset Onsdag 3/5 fra kl 17:00 til 18:30

Hvis du ikke fikk satt ut ditt gamle brannsluknings apparat kan du levere dette på grendehuset Onsdag 3/5 fra kl 17:00 til 18:30