Det blir avholdt ordinær generalforsamling i Østausa Borettslag den 26.04.2016 kl. 1800 i Grendehuset. Sakene til behandling står listet opp i innkallingen (trykk her for PDF) eller klipp og lim følgende link: http://ostausa.no/wp-content/uploads/2016/04/54-Innkalling-ord-generalforsamling-26.04.16.pdf

 

Etter generalforsamlingen vil det som vanlig avholdes et beboermøte, der det også er anledning til å stille spørsmål eller ta opp andre saker som ikke står i sakslisten.