Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling onsdag 22. juni kl 1800 i Grendehuset. Bakgrunnen for denne generalforsamlingen er den forestående våtromsrehabiliteringen m.m., og det heter i innkallingen:

 

«Den 29.april 2015 vedtok ordinær generalforsamlingen med kvalifisert flertall at borettslaget skulle gjennomføre et prosjekt med å nullstille alt av vann- og avløpsrør relatert til rør og våtrom med tilhørende oppgradering av bad med tilhørende innredningspakker m.m, samt omlegging til felles varmt tappevann.

 

For at prosjektet skal kunne realiseres må generalforsamlingen i denne ekstraordinære generalforsamlingen gi sin tilslutning til at styret kan ta opp nødvendige lån og gi tilslutning til endelig omfang på prosjektgjennomføringen slik at endelig totalentreprenør kan kontraheres før 1 juli 2016.

 

Siden forrige vedtak har styret sammen med OBOS Prosjekt AS laget beskrivelser og innhentet tilbud/anbud på rør- og våtromsprosjekt med enkelte opsjoner. Det kom inn 4 anbud med en variasjon på 15 mill. på anbudene.

 

Under arbeidet med beskrivelsen og oppklarende møter med tilbyderne har det fremkommet å være fornuftig og justere omfang og innhold noe i forhold til tidligere vedtak.

 

I det etterfølgende er det satt opp total prosjektinvestering for tidligere vedtatte prosjekt.»

 

Hele innkallingen kan lastes ned ved å trykke her: Xord_genfors_Ostausa_20160622.pdf
… eller ved å kopiere følgende link inn i adressefeltet på nettleseren: http://ostausa.no/wp-content/uploads/2016/06/Xord_genfors_Ostausa_20160622.pdf