Representanter fra Obos vil legge fram rapporten fra forprosjektet om vann og avløp tirsdag 14. april kl. 18.00 i Grendehuset. Etterpå blir det anledning til å stille spørsmål og å diskutere.

Dette er kun et informasjonsmøte, det skal ikke fattes noen vedtak i denne omgang. Styret minner om at rapporten fortsatt ligger tilgjengelig for nedlasting på http://ostausa.no/forprosjekt-ror-og-vatrom/

Styret ønsker beboerne en riktig god påske!