Alle leiligheter er tilknyttet avtrekksventilasjon drevet av vifte plassert på taket av hver blokk.
Viftene er tidsstyrte, og det går full luftmengde kl. 06.00 – 09.00 og 16.00 – 19.00. Ellers i døgnet går det halv luftmengde.
Luften trekkes ut av leiligheten via ventiler på soverom, kjøkken, bad, vaskerom og wc.

For at luften skal komme ut av leiligheten må den først komme inn, og luften kommer inn via spalteventiler i vinduene.
Spalteventiler og avtrekksventiler må vedlikeholdes slik at de ikke gror tette av skitt.

Spalteventiler og avtrekksventiler har regulerbare åpninger. Disse åpningene må aldri tettes helt. Dersom ventilasjonen stopper opp vil fuktigheten i leiligheten øke, og på sikt føre til sopp og råteskader i leiligheten. Slike skader dekkes ikke av borettslagets forsikring. Det er strengt forbudt å koble kjøkkenvifte eller ventilator med egen motor til lufteanlegget.
Det er ikke tillatt å lufte fra egen leilighet til trappeoppgangen.

Trapperomsvinduer skal i utgangspunktet holdes lukket, og den som lufter⁄åpner vinduet er også forpliktet til å sørge for at det blir lukket igjen.