Skadedyr i leilighet

Som beboer plikter du å melde fra til styret om skadedyr i leiligheten.

Borettslaget er fullforsikret mot skadedyr, skadedyrbekjempelse koster derfor ingenting for beboer.

Får du skadedyr i leiligheten din vil borettslagets forsikringsselskap ordne med skadedyrutryddelse. Du plikter å stille leiligheten din til rådighet for bekjempelse. Forsikringsavtalen dekker bekjempelse av skadedyr. Om møbler er påført skader av skadedyrene, skal dette dekkes av din egen innboforsikring.

Vanlige skadedyr (PDF, ekstern lenke, åpner i nytt vindu)