Det er styret som står for utleie av grendehuset. For leie av grendehuset kontakt styret via skjema på hjemmesiden

Leietaker må være andelseier. D.v.s at andelseiers familie må gå via andelseier for å leie.
Framleietaker må også leie via andelseier. Andelseier vil alltid være ansvarlig som leietaker. Ikke under noen omstendigheter leies grendehuset ut til personer under 20 år. Er andelseier ukjent for styret skal leietaker uoppfordret forevise legitimasjon.

Grendehuset leies ikke ut fra og med 22. desember til og med 1. januar, samt i skoleferier. Styret kan selv benytte grendehuset vederlagsfritt til arrangementer i regi av borettslaget.

Det er styret som fastsetter leiepris, depositum og ordensregler for grendehuset.

UTLEIEBETINGELSER

Leie av lokalet skjer pr døgn. Døgnet regnes fra kl. 15.00 til kl. 14.00 påfølgende dag. Dekketøy er inkludert i leien.

Ødelagte deler, eller mangler ved dekketøy etter leie, belastes etter faktisk kostnad.

Annet ødelagt utstyr blir også fakturert etter faktisk kostnad.

Opptelling og kontroll skal alltid gjøres sammen med en representant fra styret

PRISER

Per døgn kr.1500.-
Pr helg (fra fredag kl 15.00 til søndag kl. 14.00 ) kr 2500,-

Ved manglende vask/rydding belastes leietager med kr 1000.-

FELLESARRANGEMENTER

Fellesarrangementer, d.v.s. arrangementer som kunngjøres for hele borettslaget og er åpne for alle beboere, kan låne Grendehuset vederlagsfritt. Øvrige regler gjelder ellers så langt de måtte passe.

RENHOLD

Grendehusets utstyr, inventar og lokale skal rengjøres og settes tilbake til sin opprinnelige stand som ved inngåelse av leiekontrakt. Det skal også ryddes utenfor grendehuset hvis det har vært pyntet med fakler, ballonger, etc.
Vaskemidler, kluter, toalettpapir og lignende følger med i leieprisen.

RO

På hverdager kan grendehuset brukes til kl. 23.00, men det skal være ro fra kl. 22.00. I helger kan grendehuset brukes til kl. 02.00, men det skal være ro fra kl. 00.00.

I helger kan det spilles musikk i akseptabel styrke fram til kl. 00.00. Med akseptabel styrke menes det at ingen i borettslaget blir forstyrret, og spesielt oppgang I til N (blokk 4 og 5) som har soverom vendt mot grendehuset.
Fra kl. 00.00 til kl. 02.00 kan det spilles dempet musikk. Med dempet musikk menes det at man skal kunne føre en normal samtale i grendehuset.

Det er ikke tillatt med støy utenfor grendehuset, eller å sette opp dører og vinduer slik at naboer blir unødvendig forstyrret. Ved lufting må leietakeren bruke ventilasjonsanlegget.

Når gjester forlater grendehuset oppfordres de til å ta hensyn til naboene, og støye minst mulig.
Det er ikke tillatt for drosjer eller andre biler å kjøre til grendehuset for å hente gjester.
Unntak kan gjøres når styret har blitt underrettet om spesielle behov.

FLAGGSTANG

Ved spesielle arrangementer eller merkedager kan man få låne flagg av styret.

BRUDD PÅ REGELVERKET

Ved brudd på regelverket kan andelseier bli nektet fremtidig leie av grendehuset.
Hærverk og skadeverk vil bli politianmeldt.