Det skal være alminnelig ro i leilighetene mellom kl. 21.00 og kl. 07.30 på hverdager. For natt til søndager og helligdager skal det være ro mellom kl. 23.00 og kl. 13.00. Med alminnelig ro menes at naboer ikke blir forstyrret av støy fra din leilighet (se eget avsnitt om oppussing).

De vanligste årsaker til klager over forstyrrelser fra naboleilighet er:

  • Fest–⁄selskapsstøy, høy musikk, hundebjeffing, voldsom innelek, banking og boring, eller øving på musikkinstrument.
  • Musikkundervisning tillates kun etter søknad og godkjenning fra styret.
  • Barn og dyr skal ikke leke⁄støye i trappeoppganger eller på terrassene.