Biloppstillingsplasser, både inne og ute, kan leies av andelseierne. Søknad om leie av plass gjøres via skjema.
Det vil alltid være en styrerepresentant som har ansvaret for parkering.

Parkeringsplass følger ikke leiligheten ved salg, ei heller ved framleie. USBL tar et eierskiftegebyr per kontrakt som skrives ut, p.t. kr. 625. Beløpet faktureres søker.

Det er kun tillatt med godkjente og registrerte biler på borettslagets eiendom. Blir bilen avskiltet, eller plassen blir stående ubrukt over tid, har styret rett til å avvikle leieforholdet.

Det er heller ikke tillatt å reservere egen fast gjesteparkeringsplass.

Parkering på reserverte plasser og på gjesteparkering er regulert ved skilting på stedet.
Det er forbudt for beboere i laget å parkere på gjesteparkeringen.

Laget har avtale med parkeringsselskap som håndhever overnevnte regler. Brudd på reglene medfører kontrollavgift og⁄eller borttauing for eiers regning og risiko.

Det er ikke tillatt å utføre reparasjoner, så som lakkering, motoroverhaling eller lignende på biloppstillingsplassene.

For øvrige parkeringsregler, se punktet PARKERINGSBESTEMMELSER.

Dispensasjon fra overnevnte regler kan gis av styret.