Alle andelseiere som bor i 1. etasje og disponerer hage plikter å holde hagen ryddig og i orden.

Gjerdene er av impregnert materiale.

Det skal kun males⁄beises i de fargene som er vedtatt. Styret bestemmer vedlikeholds-intervallene, og maling⁄beis blir skaffet til veie av styret.

Ønsker beboere å beise⁄male oftere enn dette, må det gjøres på egen bekostning. Fargekode fås ved henvendelse til styret.

Reparasjoner som følge av utvendige skader påført av tredjeperson utføres av styret.

Det er ikke lov å gjøre egne ombygninger⁄endringer på gjerder.

Busker og annet skal ikke være høyere enn høyeste punkt på det høyeste gjerdet. Det er ikke tillatt med krypvekster som kan skade gjerder og fasader.

Det er ikke tillat å benytte gjerder som tørkestativ.