Balkonger er en del av fasaden, og må holdes i original stand, med god tilgjengelighet til rømningsveiene på sidene.

Det er ikke tillatt å tildekke ytre balkong med gardiner, persienner eller annen fast installasjon som endrer blokkenes ytre fasade.

Andelseier er ansvarlig for vedlikehold av balkong, herunder innvendige betongflater, inkludert membran og belegg, på uteplass og balkong. Spisse gjenstander uten beskyttelse skal unngås, og tunge gjenstander som skal flyttes må løftes og ikke dras. Snømåking gjøres ved bruk av plastspade. Det anbefales ikke å legge fliser eller treplattinger uten beskyttelse på belegget.

Rengjøring gjøres ved behov og minst en gang i året. Det skal brukes mild såpe og vask med klut med varmt vann (unngå spyling).

Blomsterkasser⁄–potter kan monteres på innsiden av balkongen, under rekkverk og balkongfront.

Det er altså ikke lov å montere blomsterkasse⁄–potter høyere enn balkongfronten, eller på utsiden av rekkverket.

Tørking/lufting av tøy/tekstiler er ikke tillat over rekkverk på balkong.