Balkonger er en del av fasaden, og må holdes i original stand, med god tilgjengelighet til rømningsveiene på sidene.
Det er ikke tillatt å tildekke ytre balkong med gardiner, persienner eller annen fast installasjon som endrer blokkenes ytre fasade.

Blomsterkasser⁄–potter kan monteres på innsiden av balkongen, under rekkverk og balkongfront.

Det er altså ikke lov å montere blomsterkasse⁄–potter høyere enn balkongfronten, eller på utsiden av rekkverket.

Andelseier er ansvarlig for vedlikehold av gulv og innvendig rekkverk, samt evt. utskiftninger av gulv på balkong. Andelsier kan bli holdt ansvarlig for skader på balkong som skyldes manglende vedlikehold.

Tørking/lufting av tøy/tekstiler er ikke tillat over rekkverk på balkong.