Det er ikke tillatt å montere synlige utvendige antenner⁄parabol etc.

Østausa Borettslag har inngått avtale med GET.
Grunnpakke med standard utvalg av TV-kanaler og laveste bredbåndshastighet er inkludert i husleien, og kan inngås med GET uten ekstrakostnader for andelseier.

Andelseier er selv ansvarlig for å hente ut og levere inn digitalt utstyr hos GET.

Henvendelser ang. TV⁄internett må rettes til GET på tlf. 02123.