Alle leiligheter er utstyrt med feste til balkongflagg. Festet sitter på venstre side av balkongen som tilhører leiligheten.

Flagget heises i månedene mars til og med oktober kl. 08.00, i månedene november til og med februar kl. 09.00.

Flagget hales ved solnedgang, men ikke senere enn kl. 21.00, selv om solen går ned etter denne tid.