Alt som kastes i borettslagets restavfallscontainere, skal være i en pose knyttet med dobbel knute.

Matavfall legges i grønn pose.

Ren plastemballasje legger du i blå pose.

Restavfall legges i vanlige handleposer.

Vanlig husholdningsavfall kastes i oppsatte avfallsbrønner foran oppgang N. Husholdningsavfall skal under ingen omstendigheter hensettes i oppgangen. Avfallet skal alltid være pakket slik at det kan kastes inn i avfallsbrønnenes luker. Avfall skal ikke hensettes på utsiden av avfallsbrønnene.

Papir og papp kastes i avfallsbrønner foran oppgang M. Store mengder papp skal leveres på avfallstasjon – borettslagets brønner har ikke kapasitet til å ta imot dette. Glass og metallbokser kastes i egen container plassert ved utkjøringen til Micheletveien fra nedre parkeringsplass.

Om det settes ut felles container i borettslaget i forbindelse med dugnader el.l., er denne kun til vanlig avfall.

Elektriske artikler, kjemikalier og maling må beboer selv levere på egne innsamlingspunkter, eller på kommunens avfallsdeponi.