På bakgrunn av foranstående baderomsrehabilitering og vedtakene som ble gjort på ekstraordinær generalforsamling 22. juni i år, økes husleien for alle boenheter i Østausa Borettslag fra og med 1. september 2016.

 

Økningen er på 13% og er den første av to økninger. For de vanligste størrelsene vil dette innebære:

 

2-roms: Øker fra dagens 2484 kr til 2807 kr
3-roms: Øker fra dagens 3638 kr til 4111 kr
4-roms: Øker fra dagens 4012 kr til 4534 kr

 

Neste økning antas å bli ved baderomsrehabilikteringens slutt, 1. juli 2017.

 

Leie for parkeringsplasser blir den samme ut året.

 

Det er mange spørsmål i forbindelse med aderomsrehabiliteringen, som vil få oppstart siste kvartal 2016. Disse spørsmålene skal besvares av entreprenør, som vil innkalle til informasjonsmøter og bestillingsmøter med alle boenheter. Første informasjonsmøte vil bli avholdt i Gerndehuset tirsdag 13. september, og flere vil følge. Vi ber dere om å vente med spørsmål til disse møtene.