Styret har vedtatt å øke husleie for alle boenheter i Østausa borettslag fra og med 1.juli 2015 med 5%. Økningen dekker generell prisstigning og noe av egenandelen til den forestående baderomsrehabiliteringen.

 

Nye satser vil være som følger (gamle priser i parentes):

2-roms leilighet:  kr 2.484  (2.366)
3-roms leilighet:  kr 3.638  (3.465)
4-roms leilighet:  kr 4.012  (3.821)

 

Nye satser for leie av parkeringsplass blir som følger:

Uteparkering:  kr 150
Garasjeplass, liten (ikke plass til bil):  kr 189
Garasjeplass, vanlig:  kr 315

 

Merk at alle uteplasser nå prises likt. De fleste av motorvarmerne er ødelagt, og bare et fåtall av de som virker er i bruk. Det var derfor naturlig å fjerne dette skillet.

 

Styret får ofte henvendelser vedrørende fellesgjeld. Pr 30.4.2015 er fellesgjelden som følger:

2-roms leilighet:  kr 126.430,00
3-roms leilighet:  kr 185.430,00
4-roms leilighet:  kr 204.498,00