Grendehus åpnes for leie

Grendehuset åpnes for utleie igjen!

På bakgrunn av nye, og mindre inngripende smittevernregler, har styret vedtatt at
Grendehuset igjen åpnes for utleie. Ønsket leie meldes som tidligere inn via skjema på
hjemmesiden Skjemaer | Østausa Borettslag (ostausa.no).

https://ostausa.no/skjemaer/

Leietakere oppfordres til å føre gjesteliste og varsle gjester ved påvist smitte i etterkant. Det
gjøres videre oppmerksom på at det inntil smittevernregler er fullstendig opphevet, vil det
tilkomme kr. 600,- i smittevernrengjøring ved leie av Grendehuset.