SAKER TIL BEHANDLING PÅ GENERALFORSAMLINGEN

 

Østausa borettslag vil avholde generalforsamling onsdag den 29.april 2015 kl. 18:30.  Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest den 1. mars 2015.

 

Saker kan sendes på e-post ostausa@getmail.no eller legges i postkassen ved grendehuset.

 

For å unngå misforståelser må det lages en kort redegjørelse for saken, eventuelle tegninger og kart må vedlegges, og et forslag til vedtak må også være med.

 

Innkalling med dagsorden blir tilsendt senere.

 

 

Styret